De GDPR vanaf 25 mei 2018 van toepassing

23/10/2017

Privacy is een fundamenteel mensenrecht. Dit wordt erkend door artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, die het recht geeft om het “privé- en familieleven, zijn huis en zijn correspondentie”’ te respecteren.
Evenzeer definieert het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie het “respect voor privé- en familieleven” (artikel 7) en voegt een specifiek artikel over “bescherming van persoonsgegevens” toe (artikel 8).

Bovendien beschermt artikel 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens een persoon van “willekeurige inmenging met zijn privacy, familie, huis of correspondentie” en “inbreuk van eer en reputatie”.
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is niet alleen te beschouwen als een individuele waarde, maar ook als een essentieel element in het functioneren van de democratische samenlevingen, lees hier meer…

U kunt Hemera Consulting bereiken voor vrijblijvend advies per telefoon 011/71 11 17 via email info@hemeraconsulting.be en ons contactformulier.

U kunt Hemera Consulting bereiken voor vrijblijvend advies per telefoon 011/71 11 17 via email info@hemeraconsulting.be en ons contactformulier.

Vind je dit artikel interessant voor anderen? Deel het via de sociale mediaknoppen hieronder.