Digitale transformatie of digitalisering: ook voor KMO’s?

12/02/2019

Er wordt bijzonder veel gepraat en geschreven over ‘Digitale Tansformatie’ maar uit ervaring weet ik dat de vele ondernemers van KMO’s daar nog niet mee bezig zijn.  Meestal door het ontbreken van een IT visie die vaak het gevolg is van ‘het werkt toch, waarom zou ik mij zorgen moeten maken?’ En als er zich een IT-probleem aandient, dan zal er wel iemand zijn die dit met een vingerknip oplost. Waarom zorgen maken over de Digitale transformatie van mijn organisatie? Dit zou weleens op termijn kunnen leiden tot onverwachte problemen.

Door een gebrek aan visie, inzicht en kennis van IT, wordt de infrastructuur, zowel hardware als software, waarop en waarmee de bedrijfsprocessen plaats vinden niet of onvoldoende bewaakt en opgevolgd. Hierdoor komen bedrijven vroeg of laat in de problemen. Deze kunnen zich voordoen op volgende terreinen:

 1. Continuïteit – onderbreken van de productie – geen rampenscenario (disaster plan)
 2. Marktpositie – out of business – de concurrent heeft de digitale transformatie of digtalisering wel doorgevoerd in zijn of haar organisatie
 3. Onverwachte, niet gebudgetteerde uitgaven – geen budgettering op korte of lange termijn, onvoorziene en niet ingecalculeerde uitgaven

Een goed IT-plan bevat en behelst deze drie punten en samen vormen ze een digitale visie. Digitale transformatie (digitalisering) is dus een onderdeel van deze digitale visie.

Werk aan de winkel

Uit een recente enquête waarbij aan KMO-bedrijfsleiders werd gevraagd of zij een digitale visie hebben, is gebleken dat 57% van de ondernemers meent dat hun inkomsten de komende 12 maanden zullen toenemen. Verder gelooft 76% dat digitalisering hun sector zal hervormen (reshapen).

Uit deze cijfers blijkt dat ondernemers het belang van een digitale transformatie wel degelijk inzien.

Maar is dat zo?

Er is namelijk nog een ander veelzeggend cijfer: slechts 23% van de KMO-bedrijfsleiders is het helemaal eens met de stelling dat hun bedrijf een goed gedefinieerde digitale bedrijfsstrategie heeft. En waarschijnlijk stelt een deel ervan het nog te optimistisch voor. In elk geval wil dit zeggen dat minimaal 77% van de KMO’s geen digitaal transformatieplan heeft of er zeker niet mee bezig is. Er is dus nog veel werk aan de winkel.

De redenen die 85% van de KMO-bedrijfsleiders aanhaalt om geen visie over ‘digitalisering’ te hebben, zijn:

 • Digitale technologieën zijn te moeilijk om te integreren met bestaande systemen (34%)
 • We hebben geen budget om te investeren in een visie (34%)
 • Topbeslissers hebben geen specifieke doelen gesteld (33%)
 • We hebben onvoldoende IT-vaardigheden/personeel om nieuwe technologie te ondersteunen (33%)
 • Het is moeilijk om te bepalen welke oplossingen ons het beste zullen helpen (31%)

Eigenlijk komt dat neer op de vraag: Hoe beginnen we?

Begin eenvoudig

Nu de economie gunstig is, is het moment daar om digitale producten te introduceren en een visie te vormen over hoe nieuwe cloud-technologieën, analysetools, machine learning, e.a. kunnen ondersteunen om de klantervaring verder uit te bouwen. En hoe deze technologieën kunnen helpen om het bedrijf langere termijn veilig te stellen. Natuurlijk wordt hier dan zeker nagegaan op welke manier de digitale transformatie omarmd kan worden.

De topdrivers voor digitalisering zijn volgens visionaire KMO-bedrijfsleiders namelijk:

 • Nieuwe klanten aantrekken (35%)
 • De productiviteit verbeteren van de werknemers (33%)
 • Operaties en processen stroomlijnen (32%)
 • Kosten verlagen (32%)

Een KMO hoeft niet te beginnen met het opvoeren van digitale business om eenvoudig nieuwe klanten aan te trekken. Integendeel, al door intern cloud-gebaseerde oplossingen te implementeren, kunnen bedrijven de organisatorische capaciteiten verbeteren die in de toekomst worden overgedragen naar klantgerichte doelen. Zo komt u steeds dichter bij het doel van uw business: uw klanten een excellente ervaring bieden en daarmee het onderscheid maken ten opzichte van de concurrentie.

Weet u toch niet goed hoe te beginnen?

We helpen u graag in het ontwikkelen van een digitale visie, inclusief digitaal transformatieplan. Neem gerust contact met ons op. Hopelijk tot binnenkort.

U kunt Hemera Consulting bereiken voor vrijblijvend advies per telefoon 011/71 11 17 via email info@hemeraconsulting.be en ons contactformulier.

Vind je dit artikel interessant voor anderen? Deel het via de sociale mediaknoppen hieronder.