80% van de publieke cloud gebruikers “repatriëren” terug naar lokale datacenters

14/12/2018

There is a massive repatriation of workloads currently underway from public clouds to on-premise as organizations see huge cost saving, performance and security benefits in software-defined data centers, according to Dell Technologies founder and CEO Michael Dell.

Volgens een recente IDC-enquête migreren bedrijven applicaties en gegevens met een duizelingwekkende snelheid van de Publieke Cloud ten gunste van On-Premises en Private Cloud omgevingen. Maar liefst 80 procent van de 400 IT-besluitvormers die deelnamen aan IDC 2018 Cloud en AI Adoption Survey bevestigden dat hun organisatie in het afgelopen jaar toepassingen of gegevens heeft gemigreerd die voornamelijk deel uitmaakten van een Publieke Cloud omgeving naar een On-Premises of Private Cloud oplossing.

We lijsten de voornaamste beweegredenen op waarom de Publieke Cloud wordt verlaten in het voordeel van de Private Cloud of de On-Premise omgeving.

1 Beveiliging

Volgens het IDC rapport is de belangrijkste reden voor bedrijven om af te stappen van de Publieke Cloud beveiliging. Op het vlak van beveiliging zijn er twee gebieden welke we moeten beschouwen namelijk Breaches/Ransomware/Cyber-Attacks en het gebrek aan Back-up.

Breaches/Ransomware/Cyber-Attacks

Naar verwachting zullen de wereldwijde kosten als gevolg van Ransomware op het einde van 2018 meer dan $8 miljard bedragen, elke 14 seconden wordt een bedrijf getroffen door een cyber-attack en zijn daarom organisatie met recht en reden bezorgd. Cloud giganten zoals Google, AWS en Azure zijn dan ook gegeerde en grote doelen waarbij in één klap honderdduizenden gebruikers kunnen getroffen worden.

Back-up

De meeste openbare cloudreuzen bieden alleen Infrastructure as a Service en geografische redundantie, wat vaak ten onrechte voor back-up wordt aanzien. Sommige gebruikers zijn zich bewust van dit gebrek aan beveiliging en nemen zelf maatregelen om hun gegevens te beschermen, andere welke niet deze maatregelen treffen lopen een groter risico op gegevensverlies.

2  Kosten

Heel wat bedrijven beseffen nu, door zich te focussen en toepassingen te optimaliseren, hoeveel ze geld ze kunnen besparen door over te schakelen naar on-premise software-gedefinieerde datacenteroplossingen zoals hyper-geconvergeerde infrastructuur. Solution providers geven aan dat een besparing van 20% op de operationele kost kan verwezenlijkt worden door de overstap van Publieke Cloud naar On-Premise. Repatriëring naar een Private Cloud biedt meer transparantie in prijsstructuren en de pay-as-you-go-benadering stelt bedrijven in staat om te betalen voor afgenomen diensten.
Bovendien herzien grote publieke cloudproviders zoals AWS en Azure hun prijsstructuur vaak waardoor er verwarring ontstaat. Door deze prijsschommelingen is het moeilijk om het gebruik en de kosten in de loop van de tijd te bepalen. Ter illustratie, AWS heeft in 12 jaar tijd 62 wijzigingen aangebracht in hun prijsstructuur, waardoor het voor bedrijven moeilijk is om een langetermijnbenadering van de cloud te plannen.

3  Controle

De Publiek Cloud providers bieden in enige, doch beperkte mate controle aan, over het gebruik van de cloud resources. Doch door het gedeelde karakter van de openbare infrastructuur worden een aantal controle elementen aan de publieke host overgelaten en hebt u niet de controle over alles. Door het ontbreken van deze controle is het belangrijk om op uw hoede te zijn, door bepaalde generieke ingrepen op het cloud platform zou het kunnen gebeuren dat het operationele van toepassingen in gevaar komt.
Bij het alternatief, de Private Cloud, heeft elke organisatie volledige controle om de bronnen te configureren en te beheren zonder de beperkingen van een platform dat gelijktijdig door meerdere organisaties wordt gebruikt.

4  Compliance, naleving van de privacy wetgeving.

Sinds de invoering van de verstrengde wet op de privacy of beter gezegd de GDPR, en daarenboven zijn veel bedrijven afhankelijk van de industrietak waarin ze zich bevinden, gebonden aan nalevingsvoorschriften. Om aan deze vereisten te voldoen en de kans op een aanval door hackers of schade door natuurrampen te verkleinen, zetten bedrijven hun meest gevoelige gegevens in een Private Cloud.

Een gerenommeerde private cloudprovider zorgt ervoor dat een ‘altijd veilig’ IT-netwerk wordt onderhouden. Dit omvat regelmatig testen van netwerk kwetsbaarheid, regelmatige beoordelingen om niet-conforme gebieden te identificeren en meer.

Bovendien betekent compliant zijn weten waar uw gegevens zijn gehuisvest; bij een private cloudprovider weet u altijd waar uw gegevens zich bevinden. U kunt zelfs het datacenter bezoeken en uw servers in actie zien.

5   Centraliseren en beperken van Shadow IT

“The Cloud” is all about the customer experience, de huidige gebruikerservaring bestaat erin dat we in enkele seconden uit de cloud mobile apps en gegevens kunnen downloaden. Deze ervaringen zijn zo geïntegreerd in het dagelijkse leven en voldoen aan de hedendaagse behoefte om eender waar en wanneer informatie te bekomen. Dezelfde “customer experience” wil men ervaren binnen de professionele of bedrijfsomgeving, wordt deze niet ingevuld dan gaat men hier zelf naar opzoek, gewapend met een zakelijke creditcard en een internetverbinding vinden werknemers hun eigen oplossingen en zo ontstaat Shadow IT.  Een nog grotere zorg met Shadow IT is beveiliging. Zonder controles op welke services worden gebruikt, wie deze gebruikt en welke limieten worden gesteld aan klantgegevens, kan Shadow IT een beveiligingsramp veroorzaken.

Als Shadow IT een probleem is geworden in uw organisatie (en dat is vrijwel zeker het geval), is het aanbevolen om na te denken over de gebruikerservaring van uw interne klant de medewerker alsof u een productmanager was. Help deze “interne klanten” toegang te krijgen tot deze oplossingen via de juiste kanalen, identificeer betere oplossingen die meer functies of waarde bieden dan wat ze momenteel hebben, op dat moment komt de Private Cloud of On-Premise in het vizier.

Public Cloud-koper pas op voor het  “Hotel California” effect

Iets waar organisaties zich bewust van moeten zijn bij het overstappen van een Publieke Cloud of naar een privaat platform; terwijl sommige openbare cloudproviders het gemakkelijk maken om uw gegevens naar hun cloud te verplaatsen, kunnen ze het uiterst moeilijk maken om uw gegevens uit hun cloud te verwijderen. We noemen dit het “Hotel California” effect, omdat, zoals de Eagles het in 1976 zeiden, “you can check out anytime you like, but you can never leave.”

In plaats van alleen je gegevens over te dragen, kunnen ze je gegijzeld houden, en substantiële bedragen vragen voor het vrijgeven van de gegevens. Nog erger? Sommige openbare cloud providers, geven nooit de gegevens terug; althans, niet in een bruikbaar formaat. In plaats daarvan worden de gegevens aangeleverd in een excel-export wat het onmogelijk maakt om mee te werken en de gegevens moeten opnieuw worden opgebouwd.

Lenovo ThinkAgile CP beantwoordt de vraag “welke cloud”

“The Cloud” is all about the customer experience

Bedenk volgende stappen:

  1. Selecteer via een self-service cloud portaal een template: CPU, Geheugen en Disk,
  2. Vervolgens gebeurt het magische … volledig automatisch wordt de omgeving gedeployed
  3. Deploy de applicatie, en je kan aan de slag!

Optie 1

Zet één van deze in mijn garage

  • Gekende prijs
  • Voorspelbare performantie
  • en single point of support

Optie 2

A fun project ???

ThinkAgile CP Series

“Own your Cloud experience”

Met de ThinkAgile CP Serie, worden in functie van de vraag, naast alle gegevensverwerkingscomponenten, cpu en memory, ook de opslagmiddelen samengevoegd. Als gevolg hiervan is het onmogelijk dat er binnen de IT omgeving zich overgedimensioneerde bronnen bevinden die niet kunnen aangewend worden.

Wanneer er nieuwe opslag-, reken- of netwerkcapaciteit nodig is, kunt u zelfstandig en eenvoudig de beschikbare bronnen bundelen en kan je in functie van de werklast de juiste capaciteit toekennen.

Schakel vraaggestuurde IT-activiteiten in

Een traditionele IT-infrastructuur operationeel houden is complex, deze complexiteit kan een concurrentie nadeel vormen in het niet tijdig leveren van diensten met als resultaat inkomstenverlies.
Door deze negatieve projectevolutie ontstaat vaak in plaats van proactieve uitvoering een reactieve evolutie.

Lenovo ThinkAgile CP Series stelt controlemiddelen ter beschikking van projectmanagers door een kant-en-klaar configureerbare Private Cloud.

Dit in de vorm van een pool van gevirtualiseerde cpu, opslag en netwerkbronnen welke indien nodig automatisch kunnen worden samengevoegd in functie van een specifieke toepassing.
Hierdoor is men in staat om de levering van IT-services te versnellen, de operaties te stroomlijnen en de algemene uitvoering te verbeteren en dit tegen een veel lagere total cost of ownership.

Beheer de IT-capaciteit, dien uw bedrijf

Workloads vereisen vaak wijzigingen in de beschikbare middelen of bij nieuwe zakelijke projecten moeten dringend nieuwe of extra middelen worden toegewezen.

Wanneer dit verzoek in een traditioneel datacenter binnenkomt, moeten alle beschikbare middelen worden gestroomlijnd door IT om een kritieke applicatie de nodige bronnen te kunnen aanbieden.
Het resultaat is, verloren tijd voor de beheerders, weinig toegevoegde waarde, mogelijke verstoringen van andere processen of applicaties en een trage respons.

Vaak zal IT om dit te voorkomen werklastbronnen overprovisioneren, wat resulteert in hogere kosten en minder efficiënte operaties.

Meer productiviteit, lagere kosten

IT-ontwerp, levering en onderhoud hebben de neiging om storend te zijn, arbeidsintensief en traag.
Hardware en software-interoperabiliteit moet worden gehandhaafd tussen onafhankelijk geëxploiteerde technologiedomeinen.

Bedrijf gebruikers (bijvoorbeeld ontwikkelaars van applicaties) moeten vaak dagen wachten of weken om een gevraagde bron ter beschikking te krijgen. Vertragingen zoals deze vertragen het tempo van innovatie of het nemen van kritische zakelijke beslissingen, wat ertoe kan leiden dat gebruikers op zoek gaan naar “Shadow IT” oplossingen om sneller resultaten te bereiken.

De Public Cloud is eenvoudig toegankelijk voor een zakelijke gebruiker en biedt bijna onmiddellijk op aanvraag middelen. Helaas komt het ook met onvoorspelbare kosten en prestaties.

ThinkAgile CP Series kan eenvoudig worden beheerd en onderhouden – er moet geen tijd meer worden besteed aan het beheren van correcte firmware voor datacentercomponenten en het downloaden van software updates.
Het elimineert problemen in hardware-compatibiliteit en systeembreuken. Zakelijke gebruikers ontvangen op tijd de applicatie middelen die zij hebben aangevraagd, volgens specificatie en consistent afgestemd op IT-best practices.

IT kan gevirtualiseerde infrastructuur laten consumeren en distribueren zoals zakelijke vereisten en voorspelbare workloadprestaties aanbieden.

Een veilige cloudervaring

Wanneer zakelijke gebruikers kiezen voor Shadow IT vormt dit een bedrijfsrisico’s, door niet-compatibele software te gebruiken en door gevoelige gegevens buiten de IT-beveiliging te brengen.
Shadow IT kan nooit voldoen aan het compliancebeleid van een bedrijf.

ThinkAgile CP Series biedt zakelijke gebruikers een premium cloudervaring met behulp van hardware die zich bevindt onder de supervisie van de onderneming. IT beheerdt de catalogus van goedgekeurde applicatiesjablonen terwijl de beveiliging wordt gegarandeerd en de naleving van het compliancebeleid wordt gerespecteerd.

ThinkAgile CP Series biedt native micro-segmentatie aangedreven door GUI’s en RESTful API’s. Dit beveiligt applicatiegegevens tussen virtuele datacenters en applicaties die zich in hetzelfde virtuele datacenter bevinden.

Met Cloudistics Guardian Edition-software, is ThinkAgile CP Series complaint aan FIPS 140-2, Common Criteria, USGv6 en STIG-beveiliging normen.

Concentreer u op wat belangrijk is

Voor veel bedrijven zijn mensen hun grootste troef. Wanneer die mensen tijd besteden aan onderhoud op laag niveau of wachten op de benodigde IT-resources, dan maakt het bedrijf geen gebruik van hun grootste potentieel.

ThinkAgile CP Series stroomlijnt onderhoudsactiviteiten en resource provisioning-workflows door middel van automatisering van de datacenterinfrastructuur. Door een intuïtieve gebruikersinterface te bieden, kunnen gebruikers hun eigen resources aanleveren op basis van een snelle besluitvorming.

Via virtuele privé-datacenters, gevirtualiseerde firewalls, micro gesegmenteerde applicatie-instanties, kan IT ervoor zorgen dat gebruikers een cloudervaring zonder compromissen krijgen inzake veiligheid en compliance.
ThinkAgile CP Series levert de automatisering, gebruikerservaring, en besturingselementen die nodig zijn om diensten veilig en efficiënt te leveren.

U kunt Hemera Consulting bereiken voor vrijblijvend advies per telefoon 011/71 11 17 via email info@hemeraconsulting.be en ons contactformulier.

Vind je dit artikel interessant voor anderen? Deel het via de sociale mediaknoppen hieronder.